Till alla som fiskar i Byhedsjön

2011-05-02 17:10:00

Nya öppentider i Byhedsjön from. Fredag em. kl 16.00 den 6 maj.
From. Fredag den 6 maj är det tillåtet att fiska Fredag em.med start 16.00 Lördag och Söndag fram till fiskeisättningen som sker i juni månad.

Lennart Sundberg
Tillbaka