Vattenavstängning

2011-04-30 17:29:23

Arbeten på vattenverket

Betrakta vattnet som avstängt under Tisdag morgon 10/5 till Onsdag em.11/5. Vi stänger under tiden arbeten med bassängen pågår.och filtematerialet "mognar" vattnet kan ev vara påslaget under tisdag förmidag.

Arbeten som ska göras är borttagning av befintligt filtermaterial samt påfyllning av nytt. Högtryckspolning och tvättning av Bassäng och hydroforer.

Har ni frågor kontakta Bo Sjöberg. 070-6742150 alt. 0650-82067

Tillbaka