Sommarvattnet

2011-04-12 10:43:49

Påsläpp April 2011

Vi beräknar att släppa på sommarvattnet den 27/4 där så är möjligt.

Vi har fortfarande stora snövallar i slutet av stigarna som kan ställa till problem och försena vissa stigar. Vi vet inte hur stora skadorna är efter vintern, men vi gör så gott vi kan. Har ni frågor ring Bo Sjöberg 0650-82057 alt.070-6742150

Trevlg Vår och Sommar Bosse o Anders.

Tillbaka