Skogsvårdande åtgärder inom fritidsområdet

2011-03-20 18:13:05

Slutavverkning,gallring och röjning kommer att genomföras våren 2011 söder Snäckenvägen,väster Saltpannevägen och området från stora parkeringen ned mot Snäckenbadet.
Skogsvårdande åtgärder kommer att genomföras i 3 st etapper under en tre års period. Etapp 1 av 3 planerade kommer att ske våren 2011 söder om Snäckenvägen,väster om Saltpannevägen samt söder parkeringen mot Snäckenbadet.
Fastighetsägare inom etapp 1 dvs.Byhedsstigen,Rävstigen,Harstigen,Ekorrstigen,Hallonstigen,Lingonstigen och Blåbärsstigen som önskar få träd fällda på sin fastighet eller önskar uppgifter i ärendet kontakta skogsansvarig
Anders Björkman.
Tel 0650 550583
Tillbaka