Byte av Hydrofore

2011-03-20 15:15:01

Byte av Hydrofore
Vecka 12 kommer den trasiga hydroforen att bytas.
Med största sannorlighet kommer inga störningar i vattendistrubutionen att ske. Ev kan trycket att bli något lägre.
För ytterligare information ring Bo Sjöberg på 07609-82057
Tillbaka