Sopor

2010-11-22 09:26:28

Vattenverket är ingen sopstation

Bilbatterier etc ska inte ställas utanför vattenverket. den som ställt dit det kan ta bort det.

Rör och dyligt material kan lämnas efter kontakt med vatten ansvarig

Tillbaka