Vägavstängning i v42

2010-10-13 16:16:19

Saltpannevägen kommer att vara avstängd prel tisdag den 19 till den 21 oktober pga ledningsarbeten i korsningen med Rävstigen. Möjlighet finns att åka skogsvägen från Saltpannan mot Långvinds bruk.
Ev frågor besvaras av Lennart Sundberg eller Torbjörn Englund.

Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening
Tillbaka