Kallelse till stämman den 17 juli

2010-06-29 10:14:45

Långvindsbrevet nr 2 som innehåller kallelse till stämman finns nu publicerad på hemsidan. Långvindsbrevet skickas till samtliga fastighetsägare med post.
Du hittar Långvindsbrevet under Föreningen och Långvindsbrevet nr 2 2010.

Torbjörn Englund
Ordförande i Långvinds samfällighetsförening
Tillbaka