Bättre bryggor i båthamnen

2004-09-08 00:58:37

Bryggornas sänken och kedjor i Saltpannan är i uselt skick. Nu är de reparerade. Samtidigt skärper föreningen krav på vem som får hyra bryggplats.
Bryggorna i Saltpannan var i så dåligt skick att en kraftig höststorm skulle kunna få dem att segla iväg, visade en undersökning på sensommaren. I slutet av augusti blev bryggorna akutreparerade.

Denna oväntade kostnad gör att styrelsen skjuter på muddring och ny båtramp till 2005. Styrelsen är beredd att lösa in de två innersta båtplatserna på vänstra bryggan, vilka numera nästan ligger på land.

Föreningen skärper också kravet på dem som vill köpa båtplats. De måste tillhöra samfällighetsföreningen.
Tillbaka