Vattenpåsläpp

2010-04-29 17:01:51

Påsläpp av sommarvatten
Vi Har för avsikt att börja släppa på vattnet Måndag den 10/5 2010. Om inga skador finns på systemet är det klart dagen efter.
Stängning av avtappningsventiler etc. startar dagen innan

Trevlig vår och sommar
Bo Sjöberg
Tillbaka