Byhedsjön är isfri igen.

2010-04-26 09:57:37

Nu är Byhedsjön isfri. Årskort gäller både Lördag och Söndag. Styrelsen planerar isättning av ny fisk i början av Juni månad.
För att stimulera fisket i Byhedsjön under den frekventa besöksperioden i Långvind, beslutades vid årsmötet i fjol att sätta ny fisk i sjön redan i början av Juni månad.

Anders och Hasse


Lennart Sundberg
Tillbaka