Långvindsbrevet nr 1- 2010

2010-04-22 12:28:02

Nu finns årets första nummer av Långvindsbrevet att läsa där bla styrelsen redogör för resultatet från enkäten om vintervatten.
Du hittar senaste numret under fliken Föreningen och sedan Långvindsbrevet. Alla medlemmar får Långvindsbrevet med brev i månadsskiftet april/maj tillsammans med en faktura på årsavgiften.

Torbjörn Englund
Ordförande i Långvinds samfällighetsförening
Tillbaka