Från kassören - uppdatera din adress!

2010-03-15 18:53:38

Alla som har sålt eller köpt sin fastighet, bytt namn eller hemadress eller gjort andra ägarförändringar sedan förra årets stämma var vänlig och meddela detta till kassören så att alla kommande utskick kommer rätt från början.
Inför kommande utskick av fakturor i slutet av april och kallelse till årsstämman i juni vill jag att alla, som har sålt eller köpt sin fastighet, bytt namn eller hemadress eller gjort andra ägarförändringar sedan förra årets stämma, skickar ett mail eller ringer till mig och meddelar detta. Detta för att utskicken skall bli så korrekta, som möjligt.

Följande uppgifter behövs:
Fastighetsbeteckning
Namn, hemadress, personnummer och ägarandel på samtliga delägare
Nämn också vem, som ska vara fakturamottagare vid flera delägare.

Sven Sjöberg

svenbirgitta@telia.com

Tel.: 021 4950228
Tillbaka