Ombyggnad av Snäckenvägen

2009-10-07 10:53:13

Ombyggnationen påbörjas den 13 oktober. Gamla Saltpannevägen är upprustad och kan användas vid ev avstängning av Snäckenvägen.
Avverkning och utstakning av vägen är redan klart och NCC har fått uppdraget. Vägen inkl asfaltering kommer att vara klart under 2009.
Eventuella frågor besvaras av Mats Persson på tel 0650-810 60 eller 070-597 11 16.

Torbjörn Englund
Ordf Långvinds samfällighetsförening
Tillbaka