Sopor

2009-10-06 15:32:45

Sopsortera
Observera att papperskonteinern är för endast papper inte hushållssopor.
I konteinern för hushållssopr ska inte flaskor och glas slängas, för detta fins glasiglos.

Britta Englund
Tillbaka