Stigombud, vägrenar mm

2009-09-15 09:08:13

Inom Långvind har vi ett system med stigombud. Stigombudets uppgift är att vara sammankallande när gemensamma angelägenheter vid stigen behöver diskuteras och åtgärdas. På hemsidan under Föreningen finns uppgifterna beskrivet och under Kontakter finns utsedda stigombud. Styrelsen förutsätter att arbetet mellan stigens medlemmar sker i samförstånd, i god anda och att man beaktar varandras synpunkter.
Torbjörn Englund
Ordförande i Långvinds samfällighetsförening
Tillbaka