Sista chansen buda sopor

2007-08-31 21:51:53

Sista chansen att få grovsopor hämtade vid tomtgräns är 10 september.
Senast då måste man ringa kommunens renhållningsentreprenör Sita AB och beställa hämtning av grovsopor. Sista turerna för Långvinds fritidsområde går i slutet av september.

Som vanligt gäller budningen sopor som normalt inte ryms i sopkärlet, till exempel cyklar, skidor, möbler, kyl, frys och andra vitvaror liksom tv-apparater och övriga ”brunvaror”.

Vissa varor vägrar kommunen att hämta. Hit hör byggnadsmaterial, bildelar och farligt avfall som oljor och färger.

Kommunen har två grovsopturer, en för brännbart avfall och deponiavfall (17–21 september) och en för metall och elektronik (24–28 september).

Beställning sker till Sita på telefon 0650-947 45.
Tillbaka