Inga bröllop och dop

2007-08-29 11:33:30

Långvinds kapell har inte lockat till vigslar eller dop i sommar.
Långvinds kapellförening undrar vad som hänt. ”Varför har antalet vigslar och dop minskat?”, frågar föreningen i sitt stämmoprotokoll.

Förrättningsdag brukar vara lördag, då kapellet har helgsmålsbön.

– Tidigare somrar har det varit kö. Lördagarna har inte räckt till, säger Pärlennart Larsson, ordförande för Långvinds kapellförening, till Långvind.se.

I år har det inte varit ett enda dop eller bröllop.

Pärlennart Larsson är dock optimistisk för framtiden.

– Vi har haft flera unga par som besökt kapellet i sommar och sagt ”här vill vi gifta oss”. Så jag tror att vi kommer att få se fler vigslar framöver, säger han.

Pärlennart Larsson bryter också en lans för dop i anslutning till julottan, då kapellet är uppvärmt:

– Det går bra att ha dop efter julottan den 26 december.

Kapellföreningen hade traditionsenligt sin stämma i anslutning till sommarens första gudstjänst den 24 juni.

Kapellstämman omvalde Pärlennart Larsson till ordförande samt Ingegerd Asplund och Birgit Larsson-Sundström till ledamöter. Karin Östby och Ingrid Tjernström blev omvalda som ersättare.

En annan fråga på dagordningen – förutom vigslar och dop – var förvaringen av stolar och bord, som föreningen använder för att servera kyrkkaffe. Styrelsen fick i uppdrag att se om man kan bygga en bod för stolar och bord.
Tillbaka