Anmärkningar på vattnet

2007-08-19 23:47:37

Vattnet i Långvinds fritidsområde är ok men får fem anmärkningar.
Årets test av vattenkvaliteten i Långvinds vattenverk visar på förhöjda värden av mikroorganismer, järn och mangan. Även färg och grumlighet (turbiditet) på vattnet får vattenlaboratoriet att reagera. Men sammantaget är det ingen fara. Vattnet är bra.

Vattnet är, som det heter i laboratorieföretagets analys, ”tjänligt” i biologiskt avseende och ”tjänligt med anmärkning” ur kemisk synpunkt. Vattnet får inte allra högsta betyg men är klart godkänt som dricksvatten.

Enligt vattenanalysen är mikroorganismerna i vattenverket i Långvinds fritidsområde 360 cfu per ml (i de två föregående årens mätningar var värdena 140 respektive 220 cfu per ml).

Det finns inga mätbara mängder av koliforma bakterier, mindre än 1 cfu per 100 ml vatten (mindre än 1 respektive 1 cfu per ml i de två föregående mätningarna).

Samma sak gäller för E-coli-bakterier, som är mindre än 1 cfu per 100 ml vatten (oförändrat sedan de två föregående mätningarna).

Alla mätvärden ligger under gränsvärdet för tjänligt vatten.

– Vi har ett bra vatten i Långvind, summerar Eric Markgren, vattenansvarig inom samfälligheten.


För den mer intresserade kan vi informera att vattnet har låg turbiditet, grumlighet, 1,1 FNU (4,5 respektive 5,4 FNU i de två föregående mätningarna) och är fritt från lukt (oförändrat sedan de två föregående mätningarna).

Vattnet har en konduktivitet, elektrisk ledarförmåga, på 15 mS per meter (14 respektive 15 mS i de två föregående mätningarna).

Vattnet har ett pH-värde på 8,5 (8,1 respektive 7,5 i de två föregående mätningarna), en basiskhet, alkalinitet HCO3, på 99 mg per liter (93 respektive 82) och en hårdhet mätt i tyska grader på 4,1 grader dH (3,7 respektive 3,6). Sammantaget är vattnet mjukt.

Mineralanalysen ger följande värden i milligram per liter vatten (inom parentes de två föregående mätningarna; i några fall bara närmast föregående mätning eller ny mätning):
• aluminium 0,017 (ny mätning)
• ammonium: 0,15 (0,12 respektive 0,12)
• ammoniumkväve: 0,12 (0,095)
• fluorid: 0,32 (0,39 respektive 0,38)
• järn: 0,16 (0,5 respektive 0,48)
• kalcium: 14 (14 respektive 18)
• kalium: 1,2 (1,3 respektive 1,2)
• klorid: 1,8 (2,1 respektive 3)
• koppar: mindre än 0,01 (båda mätningarna mindre än 0,01)
• magnesium: 9,6 (7,5 respektive 4,8)
• mangan: 0,066 (0,079 respektive 0,14)
• natrium: 3,6 (3,3 respektive 5,5)
• nitrat: mindre än 2,2 (båda mätningarna mindre än 2,2 )
• nitratkväve: mindre än 0,5 (båda mätningarna mindre än 0,5)
• nitrit: 0,003 (0,006 respektive 0,007)
• nitritkväve: 0,001 (0,002)
• sulfat: mindre än 1 (mindre än 1 respektive 2,1)

Laboratoriets slutsats om vattenkvaliteten ur kemisk synpunkt är, som det heter på socialstyrelsens rapportprosa:

”Vattnet bedöms som tjänligt med anmärkning ur kemisk synpunkt p.g.a färg, järn, turbiditet, mangan”.

Järnhalten är fortsatt något hög, vilket kan ge viss färg och grumlighet (turbiditet), men halten ligger under tidigare mätningar och långt under gränsvärdet. Samma sak gäller för mangan.

Vattenprovet togs den 3 juli 2007 klockan 8:45 och analyserades drygt nio timmar senare på Alcontrol Laboratories i Umeå.

Vattnet i Långvind analyserar en gång per år av ackrediterat laboratorium.
Tillbaka