Sopmarodörerna på gång igen!

2007-10-29 13:32:15

Soppåsar slängda på Kråknäsparkeringen.
Ett stort antal soppåsar har återigen slängts på Kråknäsparkeringen. I stället för att stoppa ner sina soppåsar i sopcontainern har man i "god demokratisk ordning" överlåtit det åt någon annan. Styrelsen tackar för "förtroendet", men vill poängtera att det finns annat att göra.

Björn Bergström
Tillbaka