Bergkross utjämnar asfalt

2007-08-13 00:42:15

Långvindsbor med hög asfaltskant mot tomten får bergkross för kantutjämning.
Nu finns mer bergkross på Kråknäsparkeringen. Långvindsbor som vill jämna ut en hög asfalteringskant mot tomten, kan gratis hämta bergkross där.

Försommarens asfaltering har på många ställen lett till höga asfalteringskanter längs vägen. Tunga fordon som lastbilar, sop- och slamtömningsbilar kör lätt sönder kanten om den inte har en jämn övergång mot vägområdet utanför i form av bergkoss, grus eller liknande.

Varje tomtägare har ett ansvar för att jämna ut asfaltskanten längs den egna tomten, så asfalten inte går sönder när man kör på den.

Längs de flesta vägsträckor är detta nu åtgärdat. Långvinds samfällighetsförening kommer att köra ut bergkross till de vägpartier som ännu inte fått asfalteringskanten utjämnad.

Snäckenvägen har fått bergkross vid väghindren, där asfalten länge varit skadad. Även det syftar till att skydda asfalteringskanten från att gå sönder.
Tillbaka