Stämmoprotokollet klart

2007-08-10 07:35:45

Nu är protokollet från stämman med Långvinds samfällighetsförening klart.
Protokollet från årsstämman den 15 juli i Långvindsbruk finns nu i både analogt och digitalt format.

Protokollet finns på föreningens anslagstavla vid Sommarbutiken och på webbplatsen Långvind.se. Gå in under vänsterfliken ”Föreningen”, klicka på ”Stämmoprotokoll” och vidare på ”2007”.
Tillbaka