Inga nya båtplatser

2007-08-07 01:43:46

Det blir inga fler båtplatser i Svensviken, Långvind.
Långvinds samfällighetsförening kommer inte att driva frågan vidare. Föreningen släpper tanken på en utbyggnad av befintlig småbåtshamn, som Långvinds bruk äger.

Det står klart efter föreningens senaste styrelsemöte.

Bakgrunden till föreningens reträtt är att boende längs Svensviken inte vill ha mer biltrafik på vägen, vilket flera båtplatser skulle leda till.

Frågan om fler båtplatser i Svensviken kom upp sedan Långvinds bruk sagt nej till en utvidgning av samfällighetsföreningens östra brygga i Saltpannan med 16 platser. Föreningens två bryggor ligger på vatten som tillhör Långvinds bruk.

Långvinds bruk var däremot positiv till fler båtplatser i Svensviken.

Nu ser det inte ut att finnas plats för fler båtplatser i Långvinds fritidsområde sedan Långvinds bruk sagt nej till utbyggnad i Saltpannan och Långvinds samfällighetsförening till fler båtplaser i Svensviken.

I områdets två andra båthamnar är det fullt.

Dragösvikens brygg- och båtklubb beslutade på sitt årsmöte i juni att inte tillåta fler bryggor.

Korsholmens båthamn, som ligger på östra sidan av Dragösviken, har varken några lediga platser eller planer på att bygga ut, enligt vad Långvind.se känner till.

I Bastharsviken vid Snäckenvägens slut finns också en liten hamn. Men den är så trång att markägaren Långvinds bruk inte ser en utbyggnad som möjlig.

Tjugotvå medlemmar i Långvinds samfällighetsförening har anmält intresse för båtplats. Nu står deras hopp till att Långvinds bruk bygger ut småbåtshamnen vid gamla malmkajen i Långvindsbruk.

En annan möjlighet kan vara att hyra båtplats, som står oanvänd i Saltpannan. Därför uppmanar Lennart Sundberg, hamnansvarig i samfällighetsföreningen, alla som inte använder sin båtplats att hyra ut den på kortare eller längre tid.
Tillbaka