Långvind.se åter igång

2007-08-02 14:21:43

Långvind.se lever vidare, men nu i mer begränsad form.
Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening bestämde på sitt styrelsemöte den 1 augusti att sänka ambitionsnivån för webbplatsen Långvind.se. Den ska framöver bara innehålla sidor och nyheter om Långvinds fritidsområde och Långvindsbruk.

Det betyder att kalendariet ”Vad händer?” försvinner.

Nyheter och annan information om Långvinds omnejd – till exempel Enånger, Borka, Skärså och skärgårdsöarna utanför Långvind – försvinner också.

Annat som försvinner är nyheter och information om vägar, kollektivtrafik, bredband, mobiltelefoni, renhållning, kommunal och kommersiell service samt övrig offentlig och privat infrastruktur – förutsatt att det inte enbart berör Långvind och Långvindsbruk.

Styrelsen kommer på nästa sammanträde i september att diskutera Långvindswebbens framtid och mer i detalj lägga fast inriktning och budget.
Tillbaka