Långvind.se läggs på is

2007-07-16 23:59:41

Långvind.se upphör tills vidare med att publicera nyheter, ”Vad händer?” och uppdatering av enskilda webbsidor i avvaktan på att den nyvalda styrelsen för Långvinds samfällighetsförening bestämmer webbplatsens framtid.
Föreningens årsstämma den 15 juli gav styrelsen i uppdrag att se över bland annat hur föreningen ska använda webbplatsen. Eftersom det inte finns pengar avsatta för webben, ska styrelsen också bestämma hur mycket pengar man vill lägga på den.

På sammanträdet direkt efter stämman beslutade styrelsen att ta upp frågan om Långvind.se:s inriktning och kostnader på nästa styrelsemöte den 1 augusti. Styrelsen var inte beredd att anslå några pengar innan den tagit ställning långsiktigt.

Som en följd av styrelsens beslut stoppas därför tills vidare allt arbete med Långvind.se. Det innebär bland annat att det inte kommer ytterligare nyheter, kalenderaktiviteter eller information om årsstämmans val och beslut. Det kommer inte heller att bli uppdateringar av fasta webbsidor eller publicering av nya.

Årsstämman debatterade många frågor, inklusive Långvind.se. Flertalet av dem som yttrade sig i debatten om webben var för nuvarande satsning, andra ifrågasatte omfattning och kostnader.

På stämman berättade webbredaktör Jörgen Bengtson om Långvindswebben, som nu är inne på sitt fjärde år:

– Mellan årsstämmorna 2006 och 2007 har följande hänt på Långvind.se: 187 lokala nyhetsartiklar, kalender med 103 aktiviteter, ny avdelning ”Omnejd” med sidor om sju öar, orter och bygder inom cykel- eller båtavstånd från Långvind, karta över mobiltäckning i Långvind, arkiv med Långvindsbrevet sedan 2004, utvidgad avdelning ”Infrastruktur” med nya sidor, utvidgad avdelning ”Långvind” med nya sidor, utökning av antalet länkar till 93 stycken och uppdatering av fasta webbsidor, rapporterade Jörgen Bengtson.

– Antalet besökare har ökat kraftigt, till i genomsnitt 356 besökare per dag i juni 2007 att jämföra med 100 besökare per dag i juni 2006 och cirka 30 besökare per dag i juni 2005, berättade han vidare.

Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening beslutade redan 2003 att satsa på en webbplats för Långvind. Bakgrunden var en motion till stämman 2002.

I augusti 2003 gav styrelsen Jörgen Bengtson i uppdrag att ta fram design och kostnadsförslag för en webbplats. I september utsåg styrelsen honom till webbansvarig. Jörgen Bengtson jobbade sedan ideellt och utan ersättning med att designa och strukturera webbplatsen, skriva artiklar, nyheter och andra texter.

Långvinds webbplats hade premiär i juni 2004.

Sedan fortsatte han med att bredda, fördjupa och inte minst uppdatera innehållet på webbplatsen. Totalt omfattar det ideella arbetet cirka 700 timmar.

Enda ersättning som utgått till Jörgen Bengtson i egenskap av webbredaktör är för verksamhetsåret 2005/06, det vill säga nästan två år efter det att han påbörjade arbetet med Långvindswebben. Ersättningen var samma som andra föreningsmedlemmar får, som utför arbete åt föreningen, 100 kronor per timme.

Styrelsen har fått sammanställning över nedlagt arbete 2006/07, totalt 237 timmar. Styrelsen ville höra stämman innan den tog ställning.
Tillbaka