Båtklubb byter namn

2007-07-13 20:19:00

Dragösvikens båtklubb byter namn och fördubblar avgiften till 200 kronor.
Hamnen på västra sidan av Dragösviken ansvarar en båtklubb för, som arrenderar mark av Långvinds samfällighetsförening. Här håller de enskilda medlemmarna med egen brygga.

Hamnen på östra sidan av viken, som har en stor brygga i skydd av vågbrytaren, är privatägd.

Lilla Dragösviken i Långvind har alltså två hamnar.

Båtklubben beslutade på sitt årsmöte den 24 juni i år att öka årsavgiften för verksamhetsåret 2007–08 från 100 till 200 kronor. Samtidigt passade föreningen på att byta namn till Dragösvikens brygg- och båtklubb.

Årsmötet valde också ny styrelse, varav ett nyval.
• ordförande: Jan-Ove Holmström
• kassör: Jan Linnersand
• sekreterare: Sven-Åke Strömgren (nyval)
• övrig ledamot: Mats Dalberg
• suppleanter: Claes Gesteby och Gunnar Lundgren
• hamnfogdar: Kalle Larsson och Hans Westelius
• valberdning: Jan Hamberg och Hans Westelius

Dragösvikens brygg- och båtklubb lockar inte bara båtägare. Flera Långvindsbor betalar årsavgiften för att de vill stödja klubben och den grillplats föreningen har längst ute på udden.

Båtklubben har två aktiviteter per år, allmän städdag och Lysnatta, som är lyskvällen sista lördag i augusti, i år den 25 augusti.

– På lyskvällen bjuder vi på grillkorv med tillbehör upp till 3,5 procent, säger ordförande Jan-Ove Holmström till Långvind.se.

Förra årets verksamhet präglades av arbete med att ställa i ordning stigen ut till grillplatsen. I höstas kom sedan ett våldsamt sjösprång och sköljde undan både stig, vissa bryggor och båtar. Nu är stigen återställd.

I sommar står renovering av grillen på programmet.

Från och med nästa år blir första lördagen i juni arbetsdag.

Det finns inga lediga bryggplatser i båtklubben, även om det finns utrymme för fler båtar vid befintliga bryggor. Båtklubben hoppas dock på fler medlemmar, inte minst bland dem som använder grillplatsen utan att vara medlemmar.

Den som vill överlåta brygga till medlem utan brygga eller förtöja ytterligare båt vid befintlig brygga, måste få detta godkänt av styrelsen.

Båtklubben har i dag 26 betalade medlemmar.
Tillbaka