Årsstämman har makten

2007-07-12 06:56:52

Gävleborgs största samfällighet håller stämma i Långvindsbruk 15 juli 2007.
Varje årsstämma med Långvinds samfällighetsförening är som en forna tiders kommunalstämma med direktdemokrati. Den som kommer på stämman utövar sin demokratiska makt på plats, utan ombud och byråkratiska hinder.

Långvinds samfällighetsförening har 439 delägande fastigheter, varav 319 är bebyggda. Detta gör Långvind till Gävleborgs största samfällighet för ett fritidshusdominerat område.

Långvinds samfällighetsförening är inte bara stor mätt i antal fastigheter. Den har också ett ovanligt omfattande verksamhetsansvar.

Nästa års förslag till budget (2008–09), som stämman på söndag ska ta ställning till, omsluter intäkter på 722 004 kronor. Det är något mindre än årets budget på 844 534 kronor, som innehåller en stor post för vägupprustning.

Årsstämman beslutar inte bara om avgifter och budget. Den väljer också styrelse, revisorer och valberedning, beslutar om arvoden och tar ställning till olika gemensamma angelägenheter.

Årets stämma ska även besluta om fyra motioner. Motionärerna vill att föreningens årsredovisning ska innehålla särskild redovisning för varje verksamhetsgren, att årsredovisningen ska följa en särskilt anvisad modell, att alla fastigheter ska få vintervatten och att föreningen ska utvidga båtplatserna i Saltpannan.

På stämman får medlemmarna i år också särskilda rapporter om vägunderhåll, webben, bredbandsutbyggnad och båthamnen i Saltpannan.

Samfällighetsföreningen bjuder på kaffe eller te med tilltugg i anslutning till stämman.

Det finns alltid många skäl för den som äger fastighet i Långvind, att bege sig till ”kommunalstämman”. I år är skälen dessutom fler än vanligt. Stämman går av stapeln i Kolhuset, Långvindsbruk, söndagen den 15 juli 2007 med start klockan 15.
Tillbaka