Uppsving för service

2007-07-11 18:38:08

På sommaren kommer affär, glassbil och annan service till Långvind.
Sommartid får servicen i fritidshusdominerade områden ett uppsving. I Långvind är det särskilt tydligt.

Med sommaren kommer både livsmedelsaffär och morgonutdelning av dagstidningar, restaurang i Långvindsbruk, kafé i Långvinds herrgård och snabbmat i Sommarbutiken, kommunal sophämtning vid tomten och sommarvatten från samfällighetsföreningen, bangolf och tennis, kultur- och fritidsaktiviteter av olika slag i Långvind och Långvindsbruk.

Semestertid och sommar gör att kundunderlaget i Långvind blir tillräckligt stort för en lokal service, som inte finns resten av året.

Sophämtningen har Hudiksvalls kommun vid tomtgräns under cirka sex månader.

Dagstidningarna har morgondistribution under tre månader. Då tar så många tidningen med sig till stugan att det blir billigare att anlita Tidningstjänst AB (TAB) för morgonutdelning istället för Posten, som annars delar ut tidningen med övrigt post på eftermiddagen. För att få tidningen på morgonen under hela året, skulle det behövas flera gånger större befolkning i Långvind.

Glassbilen trafikerar Långvind onsdagar under sju veckor. Sista gången i år blir 1 augusti. Bilen kommer till Långvindsbruk vid 17-tiden och börjar köra runt i fritidsområdet med start 17:30. Glassbilens onsdagstur går bara under sommaren, men då också till Fjäle och andra områden med många fritidshus i Enånger och Njutånger. Resten av året kör Hemglass i de mer centrala delarna av Enångers socken; då kommer bilen till Enångers centrum tisdagar ojämna veckor vid 16-tiden.

Sommarbutiken är ett än tydligare exempel på särskilt sommarservice. I Långvind finns – vad vi vet – den enda sommarbutik med brett sortiment i Hudiksvalls kommun. Mikael Pettersson håller Långvindsbutiken öppen under drygt två månader. Han märker tydligt hur semesterperiod och badgäster påverkar omsättningen. När han öppnade midsommarveckan, var kunderna få. Från midsommar tog det fart. När det är sol några dagar i rad kommer badgästerna utifrån och drar upp omsättningen.

Sommarbutiken, glassbilen, restaurangen i Långvindsbruk och annan sommarservice är beroende av kunder. Kundtrohet avgör om Långvind kan behålla och utveckla den unika lokala servicen.
Tillbaka