Förslag till ny styrelse

2007-07-06 21:00:28

En ny ledamot och en ny revisor, föreslår Långvinds valberedning.
Långvinds samfällighetsförening får en ny ledamot i styrelsen, Sven Sjöberg, Svanstigen 19, och en ny revisor, Peter Anderzén, om årsstämman går på valberedningens linje.

Peter Anderzén lämnar därmed styrelsen efter rekordmånga år som kassör. Valberedningen föreslår att han tar över som revisor efter Håkan Granath.

I övrigt föreslår Kurt Jansson, sammankallande i valberedningen, omval på bred front. Det betyder att förslaget till ny styrelse innehåller färre förändringar än förra året, då flera nya personer tog säte i ledningen för länets största samfällighetsförening.

Valberedningens samlade förslag till styrelse och revisorer 2007–2008 är (nyval angivet inom parentes):

• Ordförande: Björn Bergström, omval som ordförande på ett år.

• Styrelseledamöter på två år: Dagmar Thullberg, Lennart Sundberg, Jörgen Bengtson och Sven Sjöberg (nyval).

• Styrelseledamöter med ett år kvar på mandatperioden: Eric Markgren och Ulf Hillström.

• Styrelsesuppleanter på ett år: Margaretha Holmgren, Lena Eriksson, Owe Tollbring, Rolf Eriksson och Britta Englund.

• Revisorer på ett år: Helene Kjällman (tidigare Olsson) och Peter Anderzén (nyval).

• Revisorssuppleanter på ett år: Marcela Arosenius och Anette Björkman.

Årsstämman den 15 juli 2007 väljer styrelse, revisorer och valberedning.
Tillbaka