Rekordmånga på webben

2007-07-02 23:23:35

I juni 2007 ökade besökarna på langvind.se med 257 procent!
Långvinds webbplats blir allt mer populär. Under juni exploderade antalet läsare till i genomsnitt 356 unika besökare per dag.

Totalt surfade 10 684 till langvind.se under juni 2007. Antalet besökta sidor var 77 648, nytt rekord under en månad. Den 16 juni hade webbplatsen 576 besökare, vilket också är rekord för ett enskilt dygn.

Det är en smått otrolig ökning från motsvarande period förra året, då Långvindswebben hade i genomsnitt 100 besökare per dag och 2 995 besökare under månaden som helhet.

Och då var ändå juni 2006 en rekordmånad. För första gången fick Långvinds webbplats då tresiffrigt besökstal och kunde registrera över 50 000 besökta sidor, 61 721 för att vara exakt.

I juni 2005 var antalet besökare på langvind.se cirka 30 per dag.

Sannolikt speglar det ökade intresset för Långvind.se den långsiktiga och uthålliga satsningen på lokala nyheter, lokalt kalendarium (”Vad händer?”) och nya artiklar om Långvind och dess omnejd.

Satsningen på nyheter började våren och sommaren 2006. Den fortsatte under hösten, vintern och våren, då nyhetsarbetet tidigare legat mer eller mindre nere.

Från maj 2006 till och med juni 2007 levererade Långvind.se i genomsnitt 3,7 nyheter per vecka, det vill säga mer än en nyhet varannan dag. Under de senaste tre månaderna har Långvind.se presenterat i genomsnitt 5,4 nyheter per vecka.

Till detta kommer kalendariet, som hade premiär i juni 2006. Förra året presenterade ”Vad händer?” drygt 70 evenemang, som inte gick att hitta samlat någon annanstans. Flera av dem fanns överhuvud taget inte i något tryckt eller webbaserad sammanhang.

Allt fler Långvindsbor och andra med intresse för Långvind ser till att ställa in sin webbläsare, så den startar med http://www.langvind.se. På så sätt får man alltid senaste nytt om Långvind med omgivning, när man går ut på internet.

– Långvind.se har haft en fantastisk utveckling, vilket är roligt för alla med anknytning till Långvind, för Långvinds samfällighetsförening som satsar på en egen webbplats och för mig som redaktör. Vår satsning på lokala nyheter, evenemangskalendern ”Vad händer?” och fylliga artiklar om Långvind, Långvindsbruk och vår omnejd lockar allt fler läsare, säger Jörgen Bengtson, redaktör för Långvind.se.

Den som i detalj vill studera Långvindswebbens besöksstatistik kan göra det genom att surfa till www.langvind.se/webstat.
Tillbaka