Upprustning av lekplats

2007-07-05 21:13:06

Lekplatsen i Långvinds fritidsområde ska få mer sand och nya gungor.
Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening diskuterade på sitt senaste styrelsemöte en upprustning av lekplatsen vid Sommarbutiken. Två frågor är aktuella: sand och gungor.

• Rutschkanan ska få mer sand. Den som tar sig en åktur framöver ska landa både högre och mjukare än i dag.

• Nya gungor ska på plats. I dag finns fyra ”traktordäcksgungor”. Sannolikt byter föreningen ut två eller tre av dessa, så det framöver finns både småbarnsgunga och vanlig ”brädgunga”.
Tillbaka