Strandstig får grus

2007-07-04 21:11:24

Vandringsstigen från Svanstigens vändplan till Kråknäs ska få grus.
Boende på Svanstigen i Långvinds fritidsområde är intresserade av att förbättra strandstigen från vändplan till havet. De vill köra ut grus på stigen och ersätta barken, som ligger där i dag men försvinner allt mer som underlag.

En utmärkt idé, tycker styrelsen för Långvinds samfällighetsförening. Därför beslutade styrelsen på sitt junisammanträde att anslå pengar till grusningen.

Boende på andra stigar och vägar i Långvinds fritidsområde – som vill underhålla eller rusta upp skogs- eller strandstigar – är välkomna att ansöka om pengar för detta.

Styrelsen ställer sig principiellt positiv till detta. Den har tidigare anslagit pengar för upprustning av andra vandringsstigar i fritidsområdet.
Tillbaka