Nya Långvindsbrevet ute

2007-06-29 20:56:26

Långvindsbrevet nummer 2 är ute, med handlingar inför årsstämman.
Årets andra nummer av Långvindsbrevet kom ut till samfällighetens medlemmar denna vecka. Det är en tolvsidig information inför årsstämman den 15 juli 2007.

Långvindsbrevet innehåller bland annat kallelse till årsstämman 2007, verksamhetsberättelse (förvaltningsberättelse), motioner och yttranden, resultaträkning och balansräkning, förslag till budget och utdebitering per tomt 2008–2009 samt fullmakt på stämman för den som inte kan närvara personligen.

Ansvarig för Långvindsbrevet är Inger Backman, telefon 0650-820 19.

Långvindsbrevet finns – med undantag för de ekonomiska delarna – i digitalt format på Långvind.se under vänsterfliken ”Föreningen”, klicka på ”Långvindsbrevet”.

Verksamhetsberättelserna finns samlade separat sedan 2001 under fliken ”Föreningen”, klicka på ”Förvaltningsberättelse”.
Tillbaka