Båtplatser

2007-09-24 15:07:18

Båtplatser vid Långvinds Bruk
Lånvinds Bruk har för avsikt att bygga ut sin nuvarande småbåtshamn vid bruket om intresse finns.Är du intresserad kan du kontakta Mats Persson
Telefon 0650 81060
070 597 11 16
Lennart Sundberg
Tillbaka