Rekordmånga i Långvind

2007-06-24 12:41:45

Långvind fortsätter att växa. Nu finns 319 bebyggda tomter och 39 bofasta.
Långvinds fritidsområde består av 439 fastigheter. I början av 2007 var 319 av dem bebyggda, en ökning med en fastighet från 2006.

Nio av tio bebyggda tomter finns i Långvind, resten på Korsholmen, totalt 287 respektive 32 stycken.

Av de obebyggda tomterna finns 53 i Långvind och 67 på Korsholmen.

Det visar sammanställningen, som Långvinds samfällighetsförening har gjort inför årsstämman den 15 juli 2007.

På Korsholmen finns dessutom – enligt gällande byggnadsplan – ytterligare 209 tomter. Dessa är dock inte avstyckade. Ägaren till tomterna, Elisabeth Widmer-Morath, har inga planer på att sälja eller bebygga tomterna.

Långvinds fritidsområde är Gävleborgs största samfällighet för ett fritidshusdominerat område. Det är sannolikt även största samfällighet i Norrland.

Antalet permanentboende fortsätter också att öka i Långvind, vilket Långvind.se rapporterat om tidigare: 39 personer är folkbokförda i Långvind 2007, en kraftig ökning från cirka fem personer 1993.
Tillbaka