Bara avloppstank i Långvind

2007-06-18 11:23:11

Kommunen säger fortsatt nej till enskild trekammarbrunn i Långvind.
– Det är ingen revidering på gång av det allmänna förbudet mot trekammarbrunn i Långvinds fritidsområde. Därför kommer vi inte heller att tillåta trekammarbrunn för den som ansöker om det, säger Anne-Li Marander på Norrhälsinge miljökontor till Långvind.se.

Det är alltså fortsatt sluten tank, septiktank, som gäller för den som vill ha vattentoalett. Det går ett rykte i Långvind att Hudiksvalls kommun inte längre vill ha avloppstankar i området, eftersom de riskerar att läcka och förorena enskilda vattentäkter.

– Miljökontoret ser inget problem med slutna tankar. Vi kommer aldrig att förbjuda slutna tankar så länge kommunen har kapacitet att ta emot avloppet, säger hon.

Gällande detaljplan för Långvind innehåller förbud mot trekammarbrunn.

Kommunen kommer därför att fortsätta säga nej till enskild fastighetsägare, som vill skaffa trekammarbrunn eller minireningsverk.

Kommunen är dock beredd att säga ja om Långvinds samfällighetsförening eller en sammanslutning av fastighetsägare längs till exempel en stig vill anlägga en trekammarbrunn för toalettavlopp eller ett minireningsverk för allt avloppsvatten.

– I vissa delar av Långvinds fritidsområde finns förutsättningar för trekammarbrunn. Miljökontoret är berett att ompröva frågan om trekammarbrunn lokalt, men då måste det göras en VA-utredning som underlag för planen, säger Anne-Li Marander.

Hon medger att det finns problem med enskilda septiktankar och även tvåkammarbrunnar, som inte töms och sköts som de ska.

– Om man upplever att någon missköter sitt avlopp, kontakta miljökontoret, uppmanar hon.

Kommunen gör ingen regelbunden kontroll av om en avloppstank eller tvåkammarbrunn töms på en fastighet.

Många känner inte till av tvåkammarbrunnar också ska tömmas regelbundet.

– En tvåkammarbrunn ska tömmas vart fjärde år enligt kommunens renhållningsordning, säger Anne-Li Marander.

Hon tipsar också om en bra webbplats för avloppsinformation, www.avloppsguiden.se.
Tillbaka