Bengtsson lämnar langvind.se

2007-09-11 16:41:05

Jörgen Bengtsson slutar som redaktör för langvind.se, som han byggt upp från grunden.
Styrelsen för Långvinds Samfällighetsförening fick på årets stämma i uppdrag att se över webplatsens inriktning och kostnader för denna.

Lördagen den 8 september beslöt styrelsen att ändra webplatsens omfattning till att främst täcka vår egen samfällighet samt tillfartsvägar och Långvinds Bruk, dvs sådant vi som medlemmar är direkt berörda av.

Styrelsen beslöt även att begränsa kostnaderna för webplatsens uppdatering till 7000kr plus arbetsgivaravgifter för nedlagd mantid utöver de kostnader vi har till det dataföretag, som administrerar webplatsen. Arbetet med uppdatering av webplatsen kommer att fördelas på flera personer i styrelsen, vilket medför att kostnadstaket bedöms kunna innehållas.

Den hitillsvarande webredaktören, Jörgen Bengtsson, har i och med detta valt att avgå, då han inte ser sig kunna ta ansvaret för webplatsen längre. Till ny webredaktör har utsetts styrelsens ordförande, Björn Bergström.

Styrelsen beklagar att Jörgen inte vill fortsätta att arbeta med vår webplats och framför härmed ett stort tack för det arbete han har lagt ned på att starta och bygga upp webplatsen.

Styrelsens ambition är att fortsätta att ge webplatsen ett kvalitativt bra innehåll. Det mesta av webplatsens innehåll kommer att finnas kvar och vissa förbättringar kommer även successivt att införas. Mer om detta kommer vi att informera om senare.

Styrelsen för Långvinds Samfällighetsförening
Tillbaka