Räddningsövning 14 maj

2007-05-11 09:46:14

På måndag samövar sjöräddningskrafterna i Söderhamn.
Den 14 maj drar sjöräddningskrafterna samman sina styrkor i Söderhamns skärgård. Arkipelagen mellan Långvind och Axmar bruk blir övningsområde för kommunens räddningstjänst, kustbevakningen, lotsen och Sjöräddningssällskapet.

I övningen ska parterna kolla att larmvägar, kunskaper och rutiner fungerar som de ska.

Tre fartyg och en helikopter deltar i räddningsövningen. Den kommer att ske både till lands och sjöss.

Sjöräddningsaktörerna kommer att öva eftersök, omhändertagande av skadade och brand.

En gymnasieklass ska agera statister i dramat. Det går ut på att rädda dem från ett fartyg i sjönöd, turbåten m/s Moa.
Tillbaka