Extrapris på vattentest

2007-05-10 16:13:31

Till och med 19 juni erbjuder kommunen rabatt på vattenanalys.
Den som har egen brunn bör testa sitt vatten regelbundet.

– Man kan sällan med smak eller lukt avgöra om det är ett bra eller dåligt vatten, säger Chatrin Molin på Norrhälsinge miljökontor, som är Hudiksvalls och Nordanstigs gemensamma miljöförvaltning, till Långvind.se.

– Man bör testa för att se om vattnet håller bra kvalitet. Även om det smakar gott kan det vara dåligt. Radon smakar inte men kan vara cancerframkallande. Fluorid känner man inte heller smaken av och den kan ge missfärgning på barntänder. Bakterier ger ofta ingen smak men kan göra dig sjuk. Samma sak med arsenik och andra tungmetaller, säger hon.

Hudiksvalls kommun erbjuder den som har egen brunn vattentest till extrapris till och med den 19 juni. Kommunen erbjuder tre typer av tester, varav ett är gratis.

• Kemiska och mikrobiologiska ämnen: 895 kronor (ordinarie pris 1 397 kronor).
• Tungmetaller: 355 kronor (720 kronor).
• Radon: gratis (gratis).

Årets nyhet är att kommunen kan erbjuda analys av tungmetaller, till exempel förekomsten av aluminium, arsenik, kadmium, krom och uran. Tungmetaller är ett problem i vissa brunnar, men först för något år sedan började kommuner erbjuda denna analys.

Det går tyvärr inte att enbart få tungmetallanalysen utförd till kampanjpris. Om man bara vill ha den gjord kostar det 720 kronor.

Samma sak gäller mikrobiologisk analys. Ett separat bakterietest kostar 522 kronor.

Hur ofta ska man testa sitt vatten?

– Om man har enskild borrad brunn bör det räcka med att ta prov var femte år om inget särskilt händer i omgivningen, säger Chatrin Molin.

Radon testar kommunen med egen utrustning. Övriga analyser utförs av Alcontrol i Umeå. Den som vill testa sitt vatten kan hämta provtagningsflaskor på Norrhälsinge miljökontor i Hudiksvall, som håller till på plan fem i Guldsmeden.

Det finns två vattenlaboratorier, som kan analysera vatten från Hudiksvall. Det får nämligen inte gå mer än höst tolv timmar från provtagning till analys. Transporten till labb sker vanligen med Bussgods. Labben är Alcontrol, telefon 090-71 16 60, och Analycen, telefon 0510-888 88.

Den som har vatten från Långvinds samfällighetsförening behöver inte testa sitt kranvatten. Det sköter föreningen om. Vatten skickas för analys två gånger per år.
Tillbaka