Nytt bibliotek i Enånger

2007-05-08 00:19:20

I dag öppnar Enångers – och därmed också Långvinds – nya bibliotek.
Det kombinerade folk- och skolbiblioteket har fått nya lokaler i Enångers skola.

Från och med i dag får biblioteket också nya öppettider: tisdagar klockan 16–19, torsdagar 16–19 och fredagar 9–13.

Bibliotekets nya lokaler är kopplade till en större om- och tillbyggnation i Enångers skola. När den är klar i sommar, får Enånger en ny förskola med två avdelningar och mer ändamålsenliga skollokaler med bland annat fler klassrum, gemensam kafeteria och bättre utemiljö.
Tillbaka