Översiktsplan på remiss

2007-05-07 23:54:04

Förslaget till ny översiktsplan, som berör Långvind, ställs ut i dag.
Hudiksvalls kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. Den gamla är från 1990.

Under våren 2006 hade kommunen samråd om ny plan. Nu finns ett färdigt förslag att beskåda i bland annat Enångers bibliotek, Iggesunds bibliotek, Njutångersgården, Guldsmedens innegata och på kommunens webbplats.

Förslaget består av karta samt text- och bildkompendium. Långvind med omnejd är berört i flera delar av materialet.

Förslaget till översiktsplan är utställt från den 7 maj till den 15 augusti.

Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till Hudiksvalls kommun, plan och bygglov, 824 80 Hudiksvall. Det går också bra att lämna synpunkter via kommunens webbplats.

Översiktsplaneförslagets arkitekter, som också kan svara på frågor om planen, är stadsarkitekt Mats Gradh och planeringschef Bengt Gill.

Efter remissen kommer kommunen att ta fram ett reviderat förslag till översiktsplan. Den ska sedan kommunfullmäktige ta ställning till.
Tillbaka