Grön el för Enånger?

2007-05-06 10:51:51

Om några år kanske vi kan få grön vindkraftsel från Enånger.
Det är inte bara gröna bilbränslen på gång i form av biogas, för den som vill åka miljövänligt till och från Långvind. Det kan också bli aktuellt med vindkraftverk i Långvinds närhet, på Storåsen nordväst om Lindefallet.

Storåsen, Lillåsen och Mjusberget–Brännåsen är tre vindkraftintressanta områden i Enångers socken. De är tre av cirka 70 landområden i Gävleborgs län, som enligt länsstyrelsen är lämpliga för vindkraft.

Länsstyrelsen har föreslagit 57 landområdet i Gävleborg, som den tycker att Energimyndigheten ska klassa som riksintressen för vindkraft. Ett av dessa är Mjusberget, sydväst om Larsbo, Brännåsen ligger i Bollnäs kommun. Tre områden ligger nära Enångers sockengräns i norr, Lenåsen–Blacksås, Nyvallen och Mössboåasen, som ligger nordväst, nordöst respektive söder om Nianfors.

Ytterligare tolv områden tycker länsstyrelsen också är lämpliga för vindkraft. Men dessa klassar länsstyrelsen av olika skäl inte som ”riksintressen”.

Storåsen kan ändå blir aktuellt för vindkraft. Företaget Vindgruppen i Sverige AB vill bygga fem vindkraftverk på det limpformade, 320 meter höga berget öster om Ångersjön.

Företagets planer omfattar fem vindkraftverk på två megawatt vardera. De skulle kunna förse cirka 1 000 hushåll med grön el. Kostnaden för fem verk är cirka 135 miljoner kronor.

Om allt går enligt planerna kan vindkraftverken stå på plats inom två till tre år. Men många måste säga ja dessförinnan.

För drygt en vecka sedan hade Vindgruppen ett samrådsmöte på Ångersjöns camping om planerna. Ett femtiotal personer, främst lindefallsbor, kom till mötet. De skulle bli närmast berörda av vindkraftverken.

Det fanns röster på mötet både för och emot planerna, att döma av en nyhetsartikel i Hudiksvalls Tidning (26/4 2007) under rubriken ”Lindefallet kan bli Vindefallet”.

Vindgruppens verkställande direktör, Pär-Ola Säterhall, betonade på mötet att man är i början av processen.

– Vi är inne i ett väldigt tidigt skede och har inte ens gjort vindmätningar på Storåsen, säger han till HT.

Om det blir aktuellt med vindkraftverk på Storåsen ser han gärna att det blir en lokal angelägenhet, gärna genom att lokalbefolkning går in som ägare.
Tillbaka