Gas för bil till Långvind

2007-05-05 16:33:54

Snart blir det möjligt att åka bil till Långvind med gas i tanken.
Hittills har det funnits ett gastankställe norr om Uppsala, Skellefteå. Nu blir det ändring på det.

Naturvårdsverket har satsat sammanlagt 56,1 miljoner kronor på stöd till 57 tankställen för miljövänlig biogas. Dessa finns utspridda från Ystad i söder till Luleå i norr.

Antalet tankställen kommer därmed på kort tid att nästan fördubblas, från dagens 70 till cirka 130. Därmed blir det möjligt att köra gasdriven bil i stora delar av Sverige.

Den som vill åka riktigt miljövänligt till och från Långvind kommer snart att kunna gör det. Naturvårdsverket har beslutat om bidrag till tankställen för biogas, som kommer att göra resan möjlig. Fordonsgas Sverige AB får stöd för att installera gasmackar i bland annat Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och Sundsvall.

Företaget räknar med att öppna gasmackarna i de fyra städerna under 2008–09.

Biogas är en förnyelsebar energikälla. Den produceras när hushållsavfall bryts ned av mikroorganismer, slam i reningsverk genomgår en rötningsprocess eller annat organiskt material bryts ned i syrefri miljö. Den kan också tillverkas genom förgasning av trädbränslen och kolhaltiga avfallsprodukter.

Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av båda. Naturgas är mycket renare än bensin och diesel men inte lika ren som 100 procent biogas. Den slår alla andra fordonsbränslen i miljövänlighet.

Personbilar av typen bi-fuel kan köras på både fordonsgas och bensin.

Gasbranschen tror på en snabb utbyggnad av gasmackar. Anders Mathiasson, verkställande direktör för Svenska Gasföreningen, har högt ställda mål:

– År 2010 ska Sverige ha 500 tankställen för biogas, säger han på föreningens webbplats.
Tillbaka