Enånger kartlagd

2007-05-03 22:27:23

Enångers socken och tätort finns nu med egna artiklar under ”Omnejd”.
Långvindsbruk är, efter Enångers kyrkby, sannolikt det historiskt mest betydelsefulla samhället i Enångers socken. Långvind och Enånger hänger ihop.

Nu finns Enånger med egen artikel under vänsterfliken ”Omnejd”.

Enånger socken, som geografiskt sammanfallet med Enångers församling, har också fått en egen artikel.

Långvinds omnejd är dess närmiljön, platser som ligger på båt- eller cykelavstånd från Långvind.

Under vänsterfliken ”Omnejd” finns följande platser presenterade med egna artiklar: Agön, Enånger, Enångers socken, Karskär, Klacksörarna, Prästgrundet och Skärså
Tillbaka