Enångerfolder till hushållen

2007-04-29 22:08:18

I slutet av april kom årets upplaga av ”Välkommen till Enånger” ut.
Det är en tolvsidig skrift, som beskriver Enånger och vad som händer i bygden 2007. Bakom skriften står Enångers båtsällskap, som äger båtklubben i Borka och Borka Brygga.

”Välkommen till Enånger” berättar om orter och bygder i Enånger, om fritidsverksamhet och sommarprogram, om fiske och vandringsleder.

Foldern distribueras till hushåll i Enånger och ställen som turister frekventerar. Den finansieras med lokala annonser.

Tillbaka