Staten vill släcka Agön

2007-04-27 21:10:57

Sjöfartsverket vill släcka klassiska Agö fyr, nordost om Långvind.
Sjöfartsverket anser att 25 kustnära fyrar inte längre behövs för modern sjöfart. De har ”förlorat sin status som stora kustfyrar”, säger Rolf Bertilson, nautisk expert på Sjöfartsverket, till Dagens Nyheter (27/4 2007).

Navigering med radar, gps och elektroniska sjökort gör många klassiska kustnära fyrar överflödiga, anser Sjöfartsverket. Verket klassar bland annat fyrarna på Agön och Gran som överflödiga.

Om staten inte hittar någon annan som vill stå för notan, släcker verket fyrarna. I några fall kan det bli aktuellt att klassa ned kustfyrar till farledsfyrar.

Farledsfyrar behöver inte synas lika långt som kustfyrarna och drar därför mindre ström. Farledsfyrar kan lysa med hjälp av solceller och batterier. Kustfyrar kräver ström via kabel från fastlandet.

Hudiksvalls kommun verkar inte intresserad av ta över Agö fyr.

– Det är inte någon aktuell fråga för oss, säger Hudiksvalls kommunalråd Sven-Åke Thoresen (s) till Hudiksvalls Tidning (27/4 2007).

Hudiksvalls kommun har inte heller någon ambition, som Söderhamn har, att utveckla skärgårdsturismen. I det perspektivet skulle Agö fyr kunna vara intressant för Hudiksvall. Men Sven-Åke Thoresen ser i HT-intervjun bara upprustnings- och underhållskostnader förknippade med att äga en fyr.

Sjöfartsverket har under en rad år släckt farledsfyrar och rustat ner farleder. Istället har kommuner och ideella föreningar tagit över driften av många fyrar, bland annat Vitgrunds fyr, som leder sjöfart till Långvind och Skärså.

Sjöfarten försvinner dock inte bara för att Sjöfartsverket släcker en fyr och i praktiken stänger en farled. Men verket har i praktiken tagit sin hand från den växande sjöfart som fritidsbåtar och mindre kommersiella fartyg representerar.

Trots fyrnedläggning så tillkommer nya fyrar. Sjöfartsverket uppför vattenbaserade fyrar längs vissa farleder till kommersiella hamnar. Verket planerar inte att sätta ut några vattenbaserade fyrar längs Hälsingekusten. Däremot kommer farleden till Gävle att få nya fyrar.
Tillbaka