Långvind fortsätter växa

2007-04-26 15:07:29

Den bofasta befolkningen växer i Långvind, från 36 förra året till 39 i år.
Långvinds fritidsområde fortsätter att locka permanentboende. Hudiksvalls planeringschef Bengt Gill har, för Långvind.se, beräknat antalet folkbokförda invånare i Långvind. I dag har Långvind, inklusive Korsholmen, 39 mantalsskrivna invånare och Långvindsbruk 3 invånare.

Posten har god kontroll på antalet åretomhushåll. Postens utdelningsexpedition i Iggesund uppger för Långvind.se att det finns 22 bofasta hushåll i Långvind och 8 hushåll i Långvindsbruk, inklusive dem vid vägkorsningen Långvind–Långvindsbruk. Här är det något som inte stämmer, för Långvindsbruk kan omöjligen har tre invånare fördelade på åtta hushåll!

Förklaringen kan vara att det finns flera bofasta i Långvindsbruk som är folkbokförda på annat ort och att registeruppgifter släpar efter. Postens siffror är mycket aktuella, från 25 april 2007.

Långvind.se har – sedan webbplatsens tillkomst 2004 – gjort årliga avstämningar på hur många invånare och hushåll Långvind har. Det visar sig att Långvinds befolkning ökar stadigt:

• 2004 (september) 33 invånare och 20 hushåll
• 2005 (september) 35 invånare och 22 hushåll
• 2006 (april) 36 invånare och cirka 21 hushåll
• 2007 (april) 39 invånare och 22 hushåll.

Uppgifterna dessförinnan är ungefärliga, eftersom det inte skett någon exakt avstämning regelbundet. Men befolkningstillväxten har varit stor de senaste tio till femton åren.

– När vi flyttade hit 1993 var vi inte mer än cirka fem personer som bodde här permanent, säger Roland Pettersson på Byhedsstigen till Långvind.se.

Ytterligare ett antal personer bor i huvudsak i Långvind utan att vara mantalsskrivna i fritidsområdet. Bengt Gill betonar att fritidshuset blir allt viktigare för allt fler. Begreppet permanentboende håller på att förändras. Snart kanske vi börjar tala om delårsboende.

– Fritidshuset, antingen det är byggt som sådant eller är en släktgård som fungerar som sådant, har mer och mer kommit att bli den fasta punkten för många. Det är där släkten samlas på somrarna och där man umgås med vänner. Arbets- och bostadsort kan ändras många gånger under livet, men fritidsbostaden återvänder man till. Ofta blir de besöken längre och längre. Mot den bakgrunden förs en diskussion om begreppet permanentboende, säger Bengt Gill till Långvind.se.

Den positiva befolkningsutvecklingen gäller inte bara Långvind, utan också andra fritidshusdominerade kustsamhällen i Hudiksvall. Det finns ett antal så kallade småorter i kommunen, som har minst 50 folkbokförda invånare i samhällen med högst 150 meter mellan husen, inklusive fritidshus. I nästan alla kustsamhällen är fritidshusen i flertal. Dessa småorter är Saltvik, Västra Malnbaden, Vintergatan, Östra Malnbaden och Mellanbyns fritidsområde.

Ytterligare några områden ligger strax under 50-invånarestrecket: Håcksta-Färdsjö, Lakbäck–Storsand–Drässviken och Finnicka. Nu är Långvind på väg upp i den gruppen.
Tillbaka