Långvindsbrevet ute

2007-04-25 11:55:00

Årets första ”Långvindsbrevet” kom i går till sina mottagare.
Långvindsbrevet består av tio fullmatade sidor. Utgivare är Långvinds samfällighetsförening. Dessvärre har numret drabbats av ett tekniskt problem.

– Ett tekniskt missöde har orsakat att vissa rubriker ser konstiga ut. Missödet har dock inte påverkat Långvindsbrevets innehåll, säger tidningens redaktör, Inger Backman, till Långvind.se.

Långvindsbrevet innehåller praktisk information om bland annat avgifter, föreningsansvariga, renhållning, vatten, föreningar i hela Långvindsområdet, Långvindsdagen och andra sommaraktiviteter. Ordförande Björn Bergström summerar också året som gick och blickar framåt.

Ett andra nummer av Långvindsbrevet kommer i slutet av juni med handlingar inför årsstämman den 15 juli 2007 i Kolhuset, Långvindsbruk.

Långvindsbrevet kommer senare i år att finnas i digitalt format (pdf) på denna webbplats, då i en version som är tekniskt korrekt. Vi hoppas också kunna lägga ut äldre exemplar i pdf-format.
Tillbaka