Skarvjakt i två perioder

2007-04-22 19:39:24

Skyddsjakten på skarven pågår till 15 maj och igen från 21 augusti.
Länsstyrelsen har beslutat att tillåta skyddsjakt på den förhatliga skarven längs Gävleborgs kust 2007–2009. Jakt är tillåten mellan 30 mars och 15 maj och sedan igen mellan den 21 augusti och 31 december.

Skyddsjakten får bedrivas på allmänt vatten, holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman.

Skarven tar död på växtligheten med sin spillning, vilket innebär en katastrof för den ekologiska balansen på platser där skarven bosätter sig. Dessutom tär de i högsta grad på fiskbeståndet.

”Skarven har under de senaste åren ökat kraftigt i antal längs länets kust”, konstaterar länsstyrelsen på sitt webbplats.

Skarven är svårjagad. Men det är alltså fritt fram att jaga den, undantaget sommarperioden samt inom naturreservat, sälskyddsområden och ytterligare tre områden i länet, Gråhäll i Söderhamn, Jättbågen i Nordanstig och Båkharen i Gävle.

Jakt får bedrivas med skjutvapen klass 4.

För fiskare med yrkesfiskarelicens samt jaktgäst är skyddsjakt även tillåten från 16 maj till 20 augusti inom 300 meter från fast fiskeredskap.

Efter jakten ska en skriftlig rapport lämnas till länsstyrelsen senast en månad efter avslutad jakttid.

Mer information finns på www.x.lst.se.
Tillbaka