Telia reparerar ledningar

2007-04-20 14:56:24

Om drygt en månad genomför Telia underhållsarbete i Långvind.
Även Telia Sonera satsar på ledningsunderhåll i Långvind i år. Förra veckan gav elnätsbolaget Fortum besked att det börjar röja högspänningsledningen till Långvind i månadsskiftet april–maj, för att sedan fortsätta med lågspänningsledningarna i fritidsområdet.

I månadsskiftet maj–juni sätter Telia igång. Telia ska byta stolpar och stag som har tjänat ut och ta ner en gammal teleledning på Korsholmen.

– Vi ska ta bort en gammal ledning som militärerna tidigare använde och byta ut stolpar som är rötskadade, säger Roger Forsberg, ansvarig för arbetet hos Telias entreprenör Eltel Networks, till Långvind.se.

Underhållsarbetet gäller bara telelinjen mellan telestation Saltpannan i Långvinds fritidsområde och telestation Långvind i Långvindsbruk. Dessa bildar ett lokalt ledningsnät, som är förbundet med radiolänk till stamnätet i Enånger.

Det blir alltså inget ledningsunderhåll i fritidsområdet eller Långvindsbruk.

Roger Forsberg tror inte heller att det blir aktuellt att fälla träd i linjegatan, som Telia talar om i en annons i lokalpressen 17/4 2007.

Han räknar med att arbetet i Långvind är klart på några dagar. Så något omfattande arbete från april till november, som Telia talar om i annonsen, handlar det inte om.

Om Eltel Networks måste fälla träd lägger man upp dem i tremeterslängder i anslutning till linjegatan. Där får sedan markägaren ta hand om dem. Markägare kan också få fällda träd inlösta.

Den som har frågor om underhållsarbetet kan vända sig till Roger Forsberg på telefon 026-54 60 95.
Tillbaka